Derbigum och Gröna tak – ett tätt samarbete

Gröna tak sprider sig över världen. Gräs, örter och sedumplantor skapar inte bara trivsel utan även bättre miljö och lägre energikostnader.

Även i Sverige har gröna tak slagit rot med Vegtech som den klart ledande leverantören.

I samarbete med Derbigum har ett koncept tagits fram för att ge både gröna – och täta tak.

 

gronatak