Derbigum bekymmersfria tak i över 30 år

Takmaterialet Derbigum är ett mjukt och smidigt membran av APP-modifierad asfalt med två armeringar; glasfiberväv och polyesterfilt. Denna kombination ger en mycket bra dimensionsstabilitet, draghållfasthet och brottöjning. Derbigum: Derbigum är det enda takmaterial som har testats av SP i verkligenheten på svenska tak och ger takägare bevisad bekymmersfrihet i minst 30 år. Denna långa livslängd är både grön och smart i sig.

Derbigum behåller sin smidighet även vid stark kyla och flyter inte vid höga temperaturer. APP-asfalten är resistent mot UV-strålning och behöver därför ingen skyddsbeläggning. Detta faktum underlättar underhållet betydligt, då det inte finns något granulat eller skiffer som täpper till takbrunnar, och takytan är ständigt skyddad.

?Derbigum uppfyller kraven för klass T takläggning enligt Broof (t2).

?Derbigums produktionssystem är certifierat enligt ISO 9002 och produktionsavdelningen har miljöcertifiering ISO 14001 och EMAS. I tillägg till dessa internationella krav så har även Derbigum utvecklat ett unikt miljösystem där 100% av tillverkningsspillet kan återanvändas och även förbrukade tak samt spill vid läggningen kan fullt återanvändas i tillverkningen

Derbigum listtäckning – En taklist som kombinerar tradition med det moderna

Derbilist och tätskiktet Derbislope, en variant av Derbigum, men med beläggning av granulat för lutande tak, återskapar det traditionella utseendet för nutida takdesign. Med Derbigum kombineras trygghet, tradition och modern design perfekt.

Läs mer på buildsmart.se