Takmaterialet Derbigum är ett mjukt och smidigt membran av APP-modifierad asfalt med två armeringar, glasfiberväv och polyesterfilt. Denna kombination ger en mycket bra dimensionsstabilitet, draghållfasthet och brottöjning.

sverigepiller

Derbigum behåller sin smidighet även vid stark kyla och flyter inte vid höga temperaturer. APP-asfalten är resistent mot UV-strålning och behöver därför ingen skyddsbeläggning. Detta faktum underlättar underhållet betydligt, då det inte finns något granulat eller skiffer som täpper till takbrunnar, och takytan är ständigt skyddad.

Derbigum uppfyller kraven för klass T takläggning enligt Broof(t2).

Derbigums produktionssystem är certifierat enligt ISO 9002 och produktionsavdelningen har miljöcertifiering ISO 14001 och EMAS. I tillägg till dessa internationella krav så har även Derbigum utvecklat ett unikt miljösystem där 100% av tillverkningsspillet kan återanvänds och även förbrukade tak samt spill vid läggningen kan fullt återanvändas i tillverkningen.

Du hittar föreskrivande texter och detaljritningar i det tekniska bibliotektet