Busfabriken

bus

Vi är stolta över att vara antagna som entreprenör när Busfabriken i Malmö tilläggsisolerar och lägger nytt tätskikt på taket.

Läs mer om busfabriken på www.busfabriken.se